Vu Lan Báo Hiếu – Một truyền thống đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả trồng cây của dân tộc ta bao đời nay vẫn còn giữ nguyên giá trị nhân văn.
Vu Lan Báo Hiếu
Bamboo School kính mừng đại lễ Vu Lan Báo Hiếu
Ngày lễ đặc biệt này chắc nhở Bambooer về bổn phận con cái phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn.
Hệ thống giáo dục BAMBOO SCHOOL luôn hướng tới giá trị cốt lõi của gia đình, mọi học sinh được giáo dục kỹ lưỡng để nuôi dưỡng tâm hồn Việt, biết nhận định đúng sai, vâng lời ông bà cha mẹ, ghi nhớ công ơn cội nguồn và trở thành một công dân có ích cho xã hội.
Facebook Comments