SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NHÂN VIỆT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

BM:BCGT:01

                                   BÁO CÁO GIẢI TRÌNH

v/v: Cơ sở 3,4 không tham gia hội xuân truyền thống

Kính gửi: – Thầy Bùi Gia Hiếu – Hiệu trưởng

Tôi tên là: Lại Thị Thắm – Trợ lý hiệu trưởng

Tôi xin báo cáo lại sự việc: CƠ SỞ 3,4 KHÔNG THAM GIA HỘI XUÂN TRUYỀN THỐNG

 • Theo lịch làm việc kế hoạch tuần được triển khai ngày 09/01/2020; theo kế hoạch tuần đã gửi đến tất cả trưởng các cơ sở ngày 17/01/2020 có phân công thành viên BGH dự hội xuân truyền thống cơ sở 1,2. Nhưng tôi không nhận được ý kiến nào về kế hoạch tuần của trưởng cơ sở 3,4.
 • Ngày 10/01/2020 thầy Cầm Bá Bình – Phó trưởng cơ sở 3,4 liên hệ về việc học sinh cơ sở 3 sẽ tham gia hội xuân truyền thống cùng cơ sở 2 Hóc Môn. Tôi có hướng dẫn thầy Bình cần làm đề xuất xe đưa đón, thầy Bình phản hồi chỉ tham gia buổi sáng, buồi chiều học sinh về lại cơ sở để tổng vệ sinh.
 • Ngày 15/02/2020, thầy Bình liên hệ báo là học sinh cơ sở 3 không muốn tham gia hội xuân bên cơ sở 2 nên sẽ không di chuyển qua cơ sở 2. Thầy Bình hỏi chỉ đạo của Ban Giám Hiệu. Tôi phản hồi nếu học sinh không muốn tham gia thì vẫn học tại cơ sở như bình thường.
 • Ngày 17/02/2002 Thầy Bình báo lại tôi là có 01 giáo viên bộ môn Tin dạy theo TKB. Còn 1 lớp không có giáo viên Cô Hiền cơ sở 3, và cô Giang cơ sở 4. Tôi gợi ý thầy Bình các phương án như sau:
 1. Cho học sinh tự học
 2. Thầy Bình cho học sinh ra sân tổ chức các hoạt động tập thể
 3. Vệ sinh trường lớp

Theo tôi nguyên nhân của sự việc trên là:

 • Tôi không làm việc đúng quy trình. Tôi phải xin chỉ đạo trực tiếp của hiệu trưởng nhà trường. Tôi phải làm việc trực tiếp với Thầy Ánh, cô Mai

Theo tôi hậu quả của sự việc trên là:         

 • Sáng ngày 17/01/2020 cơ sở 3 (1 lớp) và cơ sở 4 không có giáo viên bộ môn phụ trách lớp học

Tôi sẽ nhận trách nhiệm khắc phục hậu quả như sau:    

 • Đã khắc phục hậu quả bằng 3 phương án tôi đã gợi ý với thầy Bình ở trên:
 1. Cho học sinh tự học
 2. Thầy Bình cho 2 lớp ra sân tổ chức các hoạt động tập thể
 3. Vệ sinh trường lớp

Cam kết và giải pháp của tôi để không xảy ra sự việc tương tự:

Giải pháp: Tôi sẽ xin chỉ đạo của BGH trước khi phản hồi cơ sở và chỉ làm việc trực tiếp với trưởng cơ sở

Tôi xin cam kết sẽ không để xảy ra sự việc tương tự

 

Biên bản làm việc được lập thành ………………..  bản.

Tân phú,ngày 7 tháng 2 năm 2020

Người nhận báo cáo

 

 

Bùi Gia Hiếu

Người lập báo cáo

 

 

 Lại Thị Thắm

 

Facebook Comments