Ngay sau khi thí sinh hoàn thành 3 bài thi thành phần của bài thi khoa học tự nhiên, Bộ GD-ĐT đã công bố toàn bộ bài thì này.

Đề thi môn vật lý tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017

>> Đề môn vật lý, mã 201

>> Đề môn vật lý, mã 202

>> Đề môn vật lý, mã 203

>> Đề môn vật lý, mã 204

>> Đề môn vật lý, mã 205

>> Đề môn vật lý, mã 206

>> Đề môn vật lý, mã 207

>> Đề môn vật lý, mã 208

>> Đề môn vật lý, mã 209

>> Đề môn vật lý, mã 210

>> Đề môn vật lý, mã 211

>> Đề môn vật lý, mã 212

>> Đề môn vật lý, mã 213

>> Đề môn vật lý, mã 214

>> Đề môn vật lý, mã 215

>> Đề môn vật lý, mã 216

>> Đề môn vật lý, mã 217

>> Đề môn vật lý, mã 218

>> Đề môn vật lý, mã 219

>> Đề môn vật lý, mã 220

>> Đề môn vật lý, mã 221

>> Đề môn vật lý, mã 222

>> Đề môn vật lý, mã 223

>> Đề môn vật lý, mã 224

Đề thi môn sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017

>> Đề môn sinh, mã 201

>> Đề môn sinh, mã 202

>> Đề môn sinh, mã 203

>> Đề môn sinh, mã 204

>> Đề môn sinh, mã 205

>> Đề môn sinh, mã 206

>> Đề môn sinh, mã 207

>> Đề môn sinh, mã 208

>> Đề môn sinh, mã 209

>> Đề môn sinh, mã 210

>> Đề môn sinh, mã 211

>> Đề môn sinh, mã 212

>> Đề môn sinh, mã 213

>> Đề môn sinh, mã 214

>> Đề môn sinh, mã 215

>> Đề môn sinh, mã 216

>> Đề môn sinh, mã 217

>> Đề môn sinh, mã 218

>> Đề môn sinh, mã 219

>> Đề môn sinh, mã 220

>> Đề môn sinh, mã 221

>> Đề môn sinh, mã 222

>> Đề môn sinh, mã 223

>> Đề môn sinh, mã 224

Đề thi môn hóa học tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017

>> Đề môn hóa, mã 201

>> Đề môn hóa, mã 202

>> Đề môn hóa, mã 203

>> Đề môn hóa, mã 204

>> Đề môn hóa, mã 205

>> Đề môn hóa, mã 206

>> Đề môn hóa, mã 207

>> Đề môn hóa, mã 208

>> Đề môn hóa, mã 209

>> Đề môn hóa, mã 210

>> Đề môn hóa, mã 211

>> Đề môn hóa, mã 212

>> Đề môn hóa, mã 213

>> Đề môn hóa, mã 214

>> Đề môn hóa, mã 215

>> Đề môn hóa, mã 216

>> Đề môn hóa, mã 217

>> Đề môn hóa, mã 218

>> Đề môn hóa, mã 219

>> Đề môn hóa, mã 220

>> Đề môn hóa, mã 221

>> Đề môn hóa, mã 222

>> Đề môn hóa, mã 223

Đề môn hóa, mã 224

Nguồn : TTO

Facebook Comments