CAM KẾT THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
✍️ Để hưởng ứng “Tháng cao điểm an toàn giao thông” và tăng cường giáo dục nâng cao ý thức văn hóa giao thông, luật giao thông cho học sinh, trường Nhân Việt – CS4 đã có buổi kí cam kết thực hiện Trật tự An toàn giao thông vào ngày 16-09-2019.
✍️ Hiện nay an toàn giao thông là một vấn đề lớn, được cả xã hội quan tâm. Đi khắp các nẻo đường gần xa khẩu hiệu “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà” như lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo với những người đang tham gia giao thông, hãy chấp hành luật giao thông để đem lại an toàn cho mình và hạnh phúc cho gia đình mình.

Facebook Comments