Buổi chào cờ đầu tuần sáng thứ hai 10/12, Thầy trò trường THPT Nhân Việt cùng sinh hoạt dưới cờ đề tài “Xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Tai buổi sinh hoạt, thầy Trần Anh Dũng cũng tổ chức phần thi tìm hiểu về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay với các câu hỏi vô cùng thiết thực và ý nghĩa, ngoài ra còn có các phần thi vận động, giúp cho các em học sinh ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ và xây dựng tổ quốc trong xã hội hiện nay. Tại phần thi này các em học sinh tham gia tích cực trả lời tạo không khí sôi nổi cho buổi sinh hoạt đầu tuần. Qua mỗi câu hỏi các em HS tự ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc trong thời kì đổi mới.

Facebook Comments