HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ NHÂN SỰ NÒNG CỐT TẠI HỆ THỐNG TRƯỜNG NHÂN VIỆT

Vào ngày 16/01/2021, Hệ thống trường Nhân Việt đã tổ chức buổi đào tạo nội bộ cho Nhân sự nòng cốt. Buổi đào tạo đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó, CB-NV-GV nhà trường đã có thêm cho mình kinh nghiệm để làm việc hiệu quả hơn.

1. Định nghĩa, vai trò của hoạt động đào tạo nội bộ

Đào tạo nội bộ là quá trình nhà trường đào tạo, huấn luyện đội ngũ CB-NV-GV, cấp quản lý, cấp lãnh đạo thông qua các khóa học ngắn hạn. Tùy từng đối tượng đào tạo thì nội dung buổi đào tạo sẽ được xây dựng khác nhau nhằm nâng cao chuyên môn, kỹ năng cho đội ngũ nhân sự trong nhà trường.

Đào tạo nội bộ là giải pháp tối ưu nhất đảm bảo cho đội ngũ CB-NV-GV có kỹ năng, trình độ, thích ứng và hoàn thành tốt công việc nhờ đó sẽ gia tăng được chất lượng, dịch vụ và bắt kịp với tiến bộ về khoa học kỹ thuật, xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay.

2. Mục đích buổi đào tạo

1. Giúp CB-NV-GV hiểu và có thể mô tả cơ cấu tổ chức của hệ thống, của đơn vị
(phòng/cơ sở) nơi mình đang làm việc.
2. Giúp CB-NV-GV nâng cao nhận thức về vai trò của quản trị nội bộ, sự cần thiết phải
nâng cao năng lực quản trị.
3. Giúp CB-NV-GV có thể xây dựng phương pháp để làm việc hiệu quả trong 1 ngày,
hoàn thiện và nâng cao các kỹ năng: giao việc, giải quyết vấn đề, lãnh đạo.
4. Giúp CB-NV-GV hiểu về bản chất văn hóa doanh nghiệp, định hướng tiến hành xây
dựng Văn hóa doanh nghiệp của hệ thống trường.
5. Giúp CB-NV-GV nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng môi trường làm việc
đoàn kết, vui vẻ.

3. Nội dung buổi đào tạo

  • Công cụ giúp cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên: Ở nội dung này, CB-NH-GV nhà trường được đào tạo về kỹ năng cần thiết để cải thiện hiệu suất làm việc, giúp công việc được diễn ra một cách hiệu quả, đạt được yêu cầu tối ưu nhất.
  • Kỹ năng quản lý dành cho quản lý cơ sở: Với nội dung quản lý, CB-NV-GV được huấn luyện thông qua các trò chơi thực hành, làm việc nhóm xử lý tình huống cũng như kể chuyện. Thông qua đó, quản lý cơ sở sẽ dẫn dắt đội ngũ CB-NV-GV vươn tới sự thành công và phát triển.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định: Qua nội dung đào tạo này, CB-NV-GV được trang bị kiến thức và kỹ năng để giải quyết và đưa ra quyết định một cách hiệu quả nhất.
  • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Nội dung lãnh đạo và quản lý hướng đến mục tiêu phân biệt sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý, hiểu rõ vai trò lãnh đạo và quản lý cũng như áp dụng các phương pháp, kỹ năng cần có của nhà quản lý và lãnh đạo giỏi vào thực tế công việc.

4. Kết quả buổi đào tạo

Qua buổi đào tạo Nhân sự nòng cốt lần này, CB-NV-GV của Hệ thống trường Nhân Việt đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng như đúc kết được nhiều bài học, đó chính là hành trang tinh thần vô cùng quý giá mà hiếm nơi đâu có được.

Với tinh thần tham gia học tập nghiêm túc, hoàn thành tốt các nội dung, mục tiêu mà lớp tập huấn đã đề ra, CB-NV-GV nhà trường chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa trong quá trình công tác tại Hệ thống trường Nhân Việt.

 

Facebook Comments