Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm tạo cơ hội để giáo viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, xây dựng môi trường học tập năng động hiệu quả.

Facebook Comments