SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THPT NHÂN VIỆT                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số …. /KH-NV                                                  Tân Phú, ngày 08 tháng 6 năm 2017

                                          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NH 2017-2018

    I. MỤC TIÊU

Tuyển chọn được từ 15-20 học sinh có học lực Khá-Giỏi và tinh thần trách nhiệm để tham gia hoạt động NCKH

Có tối thiểu 8 đề tài tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố

Có tối thiểu 2 đề tài vào chung kết cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố, 01 đề tài vào vòng chung kết cấp Quốc gia

Có tối thiểu 5 đề tài tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên thành phố 2018

   II. YÊU CẦU

 • Toàn bộ quá trình thực hiện nghiên cứu, bắt đầu từ giai đoạn tuyển chọn đề tài đều phải thực hiện đúng quy trình
 • Tất cả hồ sơ của đề tài đều phải được thực hiện đầy đủ, đúng biểu mẫu, đúng hướng dẫn.
 • Tất cả các nội dung làm việc của các nhóm nghiên cứu đều được ghi nhận lại đầy đủ thông qua hình ảnh, video clip, nhật ký khoa học hoặc sản phẩm cụ thể.
 • Giáo viên và học sinh tham gia đề tài thực hiện đúng nhiệm vụ đã được phân công và đảm bảo đúng kế hoạch, đúng yêu cầu

   III. NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

 1. Nhiệm vụ của học sinh
 • Tham gia hoạt động NCKH là nhiệm vụ của mọi học sinh của trường khi được tuyển chọn
 • Dưới sự hướng dẫn của GVHD, học sinh thực hiện đề tài một cách nghiêm túc, chủ động vì mục tiêu chung của nhóm
 • Học sinh được tuyển chọn và phân công đề tài có nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc kế hoạch nghiên cứu do nhóm và thầy cô GVHD – GVCV xây dựng
 • Học sinh chủ động sắp xếp thời gian để vừa đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch nghiên cứu của đề tài và đảm bảo thực hiện tương đối yêu cầu bài học trên lớp
 • Học sinh có nhiệm vụ phát huy tối đa khả năng làm việc độc lập, sáng tạo nhằm đưa đề tài của mình đạt kết quả cao nhất
 • Học sinh đã được phân công đề tài mà tự ý
 1. Nhiệm vụ của giáo viên hướng dẫn (GVHD)
 • GVHD chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn các đề tài NCKH của học sinh
 • GVHD gợi ý và hỗ trợ học sinh phát triển các đề tài nghiên cứu
 • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu một cách chi tiết và cụ thể theo mẫu
 • Kiểm soát và đảm bảo toàn bộ quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu phải đúng quy trình
 • Chịu trách nhiệm với nhà trường về mặt chuyên môn và kết quả tham gia các vòng thi của sản phẩm (cấp trường – thành phố – quốc gia)
 • Chủ động phối hợp với GVCV và GVCN trong việc hướng dẫn học sinh đảm bảo các mục tiêu của kế hoạch nghiên cứu
 • Thực hiện tất cả các hồ sơ, biểu mẫu của đề tài theo yêu cầu của nhà trường và Ban tổ chức cuộc thi các cấp (bài báo cáo, bài thuyết minh và giới thiệu đề tài, kế hoạch nghiên cứu,…)
 1. Nhiệm vụ của giáo viên cố vấn (GVCV)
 • Theo dõi kế hoạch nghiên cứu của các đề tài được phân công và giám sát quá trình thực hiện đề tài của học sinh
 • Hỗ trợ học sinh trong việc góp ý, phản biện đề tài, hoàn thiện sản phẩm, bài báo cáo… tham dự thi các vòng thi Khoa học kỹ thuật 2018
 • Đảm bảo quá trình thực hiện đề tài diễn ra đúng kế hoạch, quy trình và tiến độ đã được duyệt
 1. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm (GVCN)
 • Tạo điều kiện giúp đỡ các em HS tham gia tốt hoạt động Nghiên cứu khoa học đồng thời đảm bảo tương đối kiến thức trên lớp
 • Xây dựng phương án bổ sung kiến thức đối với các trường hợp mất bài do tham gia thực hiện đề tài
 • Động viên học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
 1. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn (TCM)
 • Tạo điều kiện cho các giáo viên trẻ, có năng lực và đam mê khoa học cùng tham gia vai trò GVHD và GVCV cho các hoạt động học sinh nghiên cứu khoa học
 1. Nhiệm vụ của Ban giám hiệu (BGH)
 • Xây dựng kế hoạch chi tiết và cụ thể Hoạt động học sinh nghiên cứu khoa học
 • Xây dựng hoàn thiện hệ thống các biểu mẫu hỗ trợ quá trình thực hiện đề tài
 • Xây dựng hệ thống chính sách hợp lý, đảm bảo quyền lợi của HS và giáo viên tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu

   IV. QUYỀN LỢI CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

 1. Quyền lợi của học sinh
 • HS khi tham gia đội tuyển chính thức sẽ được ưu tiên học bồi dưỡng nâng cao các kiến thức liên quan đến đề tài, không phải đóng thêm bất cứ 1 khoản phí nào.
 • Học sinh được giải Ba, giải Nhì cấp Thành phố: 8 điểm trung bình bộ môn tham dự, 7 điểm trung bình các bộ môn khác (không tính bài thi cuối học kỳ).
 • Học sinh được giải Nhất cấp thành phố: 9 điểm trung bình bộ môn tham dự, 8 điểm trung bình các bộ môn khác (không tính bài thi cuối học kỳ).
 • Học sinh được giải Quốc gia: 10 điểm trung bình bộ môn tham dự, 9 điểm trung bình các bộ môn khác (không tính bài thi cuối học kỳ).

(học sinh được chọn môn liên quan đến đề tài để lấy điểm thưởng. vd: Đề tài Hóa Sinh được chọn 1 trong 2 môn làm môn tham dự để tính điểm thưởng)

 • Học sinh đạt các giải ở cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố được nhận giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường; được vinh danh trên bảng vàng, facebook, website của trường và nhận tiền thường tương ứng với các giải cụ thể như sau:

 

Vòng thi Vòng thi cấp Thành phố: Vòng thi cấp Quốc gia:
Giải thưởng Giải Nhất: 1.500.000 đồng

Giải Nhì: 800.000 đồng

Giải Ba: 400.000 đồng

Giải Nhất: 10.000.000 đồng

Giải Nhì: 5.000.000 đồng

Giải Ba: 3.000.000 đồng

Giải KK: 2.000.000 đồng

 

 1. Quyền lợi của giáo viên hướng dẫn
 • Với mỗi đề tài GVHD sẽ được nhà trường hỗ trợ kinh phí hướng dẫn thực hiện đề tài từ 10-15 triệu
 • Kinh phí thực hiện đề tài được duyệt riêng từ 1 – 5 triệu/đề tài
 • Được hỗ trợ phương tiện di chuyển, kinh phí ăn ở trong khi tham gia các cuộc thi cấp thành phố, Quốc gia (nếu có)
 • Giáo viên có học sinh đạt giải được nhận giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường + tiền thưởng tương ứng với mức từng mức thành tích như sau:
Vòng thi Vòng thi cấp Thành phố: Vòng thi cấp Quốc gia:
Giải thưởng Giải Nhất: 5.000.000 đồng

Giải Nhì: 1.000.000 đồng

Giải Ba: 500.000 đồng

Giải Nhất: 30.000.000 đồng

Giải Nhì: 15.000.000 đồng

Giải Ba: 10.000.000 đồng

Giải KK: 5.000.000 đồng

 

 1. Quyền lợi của giáo viên cố vấn
 • Giáo viên có học sinh đạt giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Thành phố là chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả công việc và là cơ sở xét tăng lương hằng năm
 • Giáo viên cố vấn cho mỗi đề tài được hỗ trợ kinh phí hướng dẫn từ 2 – 5 triệu
 • Được hỗ trợ phương tiện di chuyển, kinh phí ăn ở trong khi tham gia các cuộc thi cấp thành phố, Quốc gia (nếu có)
 • Giáo viên có học sinh đạt giải được nhận giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường + tiền thưởng tương ứng với mức từng mức thành tích như sau:
Vòng thi Vòng thi cấp Thành phố: Vòng thi cấp Quốc gia:
Giải thưởng Giải Nhất: 1.500.000 đồng

Giải Nhì: 800.000 đồng

Giải Ba: 400.000 đồng

Giải Nhất: 10.000.000 đồng

Giải Nhì: 5.000.000 đồng

Giải Ba: 3.000.000 đồng

Giải KK: 2.000.000 đồng

 

 1. Quyền lợi của giáo viên chủ nhiệm
 • Giáo viên có học sinh đạt giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Thành phố là chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả công việc và là cơ sở xét tăng lương hằng năm
 1. Quyền lợi của tổ chuyên môn
 • TCM có hỗ trợ hoạt động Học sinh nghiên cứu khoa học là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá thi đua TCM cuối năm.

   V. NỘI DUNG

 1. Công tác tuyển chọn đề tài
 • Triển khai kế hoạch hoạt động về các Tổ chuyên môn và các đơn vị, cá nhân có liên quan
 • Triển khai vòng thi Ý tưởng NCKH đến học sinh khối 11, 10 toàn trường
 • Quý thầy cô và các em học sinh có ý tưởng về các đề tài NCKH có thể gửi mail đăng ký tham gia phỏng vấn hoặc gặp trực tiếp thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại để trình bày ý tưởng.
 • Địa chỉ tiếp nhận các đề tài nghiên cứu (nguyen@nhanviet.edu.vn; 0989.626.072)
 1. Công tác tuyển chọn học sinh
 • Học sinh đăng ký tham gia hoạt động NCKH thuộc các lĩnh vực, đề tài khác nhau
 • Lĩnh vực, đề tài nào có nhiều học sinh tham gia sẽ được tiến hành phỏng vấn để tuyển chọn
 • Chốt danh sách và ra quyết định phân công GV-HS thực hiện các đề tài đã được duyệt
 1. Việc thực hiện các đề tài
 • GVHD xây dựng kế hoạch nghiên cứu và bắt đầu hướng dẫn học sinh thực hiện theo đúng kế hoạch
 • GVCV cùng làm việc với nhóm nghiên cứu, thực hiện tư vấn, góp ý, phản biện cho các đề tài được phân công
 • Học sinh tham gia nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của GVHD và GVCV
 • Nhóm nghiên cứu đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch được duyệt và đúng tiến độ chung của nhà trường

   VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT Công việc Yêu cầu Chịu trách nhiệm Tiến độ thực hiện Ghi chú
1.                   Triển khai cho đăng ký đề tài –    Triển khai kế hoạch đến các Tổ chuyên môn

–    Gửi mail đến các GV đăng ký hướng dẫn đề tài

–    Tổng hợp danh sách các đề tài đăng ký

–    Triển khai cuộc thi ý tưởng NCKH trong học sinh. Có thể phát triển các đề tài từ ý tưởng của học sinh

Thầy Thoại Từ 12/6/17 – đến 20/7/17
2.                   Phỏng vấn và chọn đề tài –    Chuẩn bị mẫu thuyết minh về đề tài (lưu ý tính mới của đề tài)

–    Sắp xếp lịch phỏng vấn từng đề tài

–    Công bố danh sách các đề tài được chọn thực hiện

Hội đồng khoa học Trước 01/8/17
3.                   Hoàn chỉnh hồ sơ duyệt đề tài –    Kế hoạch thực hiện đề tài (theo mẫu)

–    Dự trù kinh phí thực hiện (theo mẫu)

 

Thầy Thoại Trước 08/8/17
4.                   Phỏng vấn học sinh và phân công đề tài –    Đề tài có nhiều học sinh đăng ký, GVHD thực hiện phỏng vấn và chọn đúng 2 HS phù hợp nhất

–    GVHD và GVCV phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng học sinh trong nhóm theo kế hoạch của đề tài

GVHD và GVCV Trước 24/7/17
5.                   Bắt đầu thực hiện đề tài –    GVHD và HS chủ động dựa vào TKB để sắp xếp lịch cùng làm việc

–    HS chủ động thực hiện các nghiên cứu đúng như kế hoạch

–    Hội đồng khoa học và GVCV thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các đề tài. Cho phép tiếp tục hoặc đình chỉ các đề tài kém hiệu quả.

GVHD

GVCV

HS

Chậm nhất 01/8/17
6.                   Sơ kết đề tài lần 1 –    Hội đồng khoa học kiểm tra tình hiệu quả của từng đề tài để có điều chỉnh và góp ý cần thiết

GVHD

GVCV

HS

Trước 21/10/17
7.                   Vòng chung kết cấp trường –    Các đề tài phải hoàn thiện sản phẩm

–    Học sinh được tập dợt phần trình bày báo cáo

–    Vòng này có kế hoạch riêng

GVHD

GVCV

HS

Ngày 11/11/17
8.                   Hoàn thiện đề tài sau thi cấp trường –    Hoàn chỉnh báo cáo và các tài liệu liên quan

–    Lưu ý các hồ sơ minh chứng tính mới, tính hiệu quả, chức năng của sản phẩm…

GVHD

GVCV

HS

Trước 30/12/17
9.                   Vòng chung kết cấp Thành phố –    Theo kế hoạch cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành 2018

–    Hoàn chỉnh hồ sơ dự thi cấp Thành

GVHD

GVCV

HS

Theo KH cấp Thành (dự kiến tháng 12)
10.               Hoàn thiện đề tài sau khi thi cấp Thành –    Cải tiến đề tài theo các góp ý của BGK cấp Thành

–    Lưu ý các vấn đề liên quan đến truyền thông sản phẩm

GVHD

GVCV

HS

Trong vòng 2 tuần
11.               Vòng chung kết Toàn quốc –    BGH và Hội đồng khoa học góp ý lần cuối để hoàn thiện đề tài

–    Chuẩn bị KH tham dự vòng chung kết Toàn quốc

GVHD

GVCV

HS

Theo KH cấp Toàn quốc

 

                                                                                                                     Người lập kế hoạch

                                                                                                                       Phó Hiệu trưởng

                                                                                                                               (đã ký)

 

                                                                                                               Nguyễn Lâm Quang Thoại

Facebook Comments