-Cơ sở Hóc Môn khởi động kỳ thi tuyển chọn thành viên cho đội tuyển Olympic cấp trường, xây dựng đội ngũ chiến binh chinh phục các Huy Chương Olympic cấp thành phố năm học 2018 – 2019 trên tất cả các mặt trận: Toán, Lý, Hóa, Văn, Sinh, Sử, Địa, Anh văn và Robot B.

-Với lực lượng tham dự khổng lồ, hy vọng sẽ phá vỡ kỷ lục của những năm trước
**Kỷ lục 1: 7 Huy Chương Vàng (2017)
**Kỷ lục 2: Tổng số 16 Huy Chương (2018)

Facebook Comments