CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ 2018
Đề tài: Ứng dụng công nghệ IoT vào phòng cháy chữa cháy dân dụng
Nhóm thực hiện: Phạm Hoàng Giang và Võ Tiến Hưng

Facebook Comments