CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ 2018
Đề tài: Mô hình thủy canh thông minh ứng dụng công nghệ IoT
Nhóm thực hiện: Đỗ Gia Bảo và Trần Nhựt Lan Anh

Facebook Comments