HỌC SINH NHÂN VIỆT TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
—————————————————————
Hiện nay, xu hướng hội nhập quốc tế đang được quan tâm và chú trọng, đặc biệt là khái niệm “công dân toàn cầu”.
Tại hệ thống trường Nhân Việt, nhà trường đang từng bước kiến tạo nên những thế hệ học sinh vươn mình hội nhập, trở thành công dân toàn cầu, có thể sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau.
Nhân Việt hướng đến đào tạo học sinh có tư duy toàn cầu nhưng vẫn giữ được những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Với định hướng trong thời kỳ hội nhập, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Qua đó, học sinh Nhân Việt khẳng định được cá tính riêng, từng ngày trở nên phiên bản tốt hơn của chính mình trong giai đoạn hội nhập đầy cạnh tranh.

 

 

 

 

Facebook Comments