Sứ Mệnh

Nhà trường tạo môi trường văn hóa giáo dục hiện đại, kỷ cương với đội ngũ nhà giáo tâm huyết, đoàn kết nhất trí để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện về nhân cách và trí tuệ.

Tầm Nhìn

Trở thành một hệ thống trường ngoài công lập, giáo dục đa cấp học có chất lượng cao, uy tín tại Việt Nam và các nước trong khu vực; Giáo dục học sinh có nền tảng tri thức phổ thông toàn diện, có nhân cách và trí tuệ thời đại, có khả năng hội nhập quốc tế và thích ứng nhanh.

Giá Trị Cốt Lõi.

  • Lòng hiếu thảo
  • Tinh thần đoàn kết.
  • Sự tôn trọng
  • Sự sáng tạo
  • Tinh thần trách nhiệm.
  • Khát vọng vươn lên.

Facebook Comments