Chất lượng đội ngũ :

  • Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao
  • Thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức mới, tiếp cận với phương pháp giảng dạy, hiện đại của thế giới (giáo án điện tử, tài liệu trực tuyến, phương pháp trực quan,..)

Thầy Bùi Gia Hiếu : Hiệu trưởng nhà trường

  • Nghiên cứu sinh, thạc sỹ toán học.
  • Tốt nghiệp chương trình đào tạo Hiệu trưởng trường Trung học tại Singapore
  • Bằng cao cấp về Quản lý Giáo dục.
  • Tổng thư ký Hội đồng khoa học – Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam.

 

Facebook Comments