Chất lượng đội ngũ :

  • Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao ( 62,4% sau Đại học)
  • Thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức mới, tiếp cận với phương pháp giảng dạy, hiện đại của thế giới ( giáo án điện tử, tài liệu trực tuyến, phương pháp trực quan,..)

Thầy Bùi Gia Hiếu : Hiệu trưởng nhà trường

  • Nghiên cứu sinh, thạc sỹ toán học.
  • Tốt nghiệp chương trình đào tạo Hiệu trưởng trường T\trung học tại Singapore
  • Bằng cao cấp về Quản lý Giáo dục.
  • Tổng thư ký Hội đồng khoa học – Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam.

 

Facebook Comments