Trường THPT Nhân Việt

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/04 và 01/05/2017 cho toàn thể Giáo viên – Cán Bộ – Nhân viên và Học sinh

Lịch cụ thể như sau:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THPT NHÂN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân phú, ngày 23 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 1/5 của CB-GV-NV và Học Sinh

Trường THPT Nhân Việt xin thông báo đến Học sinh toàn trường thời gian nghỉ  lễ 30/4, 1/5 như sau:

 • Học sinh bắt đầu nghỉ từ 11h00, thứ 7, ngày 29/04/2017 đến hết thứ 3, ngày 02/05/2017.
 • Học sinh bắt đầu học lại bình thường từ thứ 4, ngày 03/05/2017.
 • Đối với Học sinh nội trú có mặt trước 17h00 thứ 3, ngày 02/05/2017.

Đề nghị giáo viên chủ nhiệm các khối lớp thông báo đến phụ huynh và học sinh lớp mình phụ trách thực hiện đúng nội dung thông báo.

Trường THPT Nhân Việt xin thông báo đến CB-GV-NV toàn trường thời gian nghỉ  lễ 30/4, 1/5 như sau:

STTBộ phậnBắt đầu nghỉBắt đầu làm lạiGhi chú
1
 • Ban giám hiệu.
15h00, thứ 7 ngày 29/04/201707h30, thứ 4,

ngày 03/05/2017.

2
 • Các BP: Kế toán, Nhân sự, Trợ lý thanh niên, Giáo vụ, IT, Y tế, Thư viện, thí nghiệm, Chăm sóc hỗ trợ.
15h00, thứ 7 ngày 29/04/201707h30, thứ 4, ngày 03/05/2017.
3
 • GVCN
15h00, thứ 7 ngày 29/04/2017
 • GVCN truy bài tối: 18h30 thứ 3, ngày 02/05/2017.
 • GVCN buổi ngày: 06h15, thứ 4, ngày 03/05/2017.
4
 • GV QNNT
07h00, thứ 7 ngày 29/04/201711h00 thứ 3, 02/05/2017Theo kế hoạch trực của Phó hiệu trưởng KL-PT.
5
 • Giặt ủi
17h00, thứ 7 ngày 29/04/201707h00 thứ 3, 02/05/2017
6
 • Bảo vệ
 • Căn tin
 • Tài xế
Theo kế hoạch làm việc của TP. Hành chính nhân sự.

    Đề nghị CB-GV-NV nhà trường thực hiện đúng nội dung thông báo.

    Xin chân thành cảm ơn!

 

 

Facebook Comments