CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ 2018
Đề tài: Bột hòa tan chiết xuất từ đọt mướp đắng
Nhóm thực hiện: Nguyễn Việt Hồng Phong & Võ Gia Khang

Facebook Comments