Được xem một trong những Câu Lạc Bộ có sự đầu tư bài bản nhất tại trường Nhân Việt, với rất nhiều bộ lắp ráp và lập trình Robot.
-Nếu như năm 2017 CLB được thành lập chỉ với 1 bộ cơ bản và 1 bộ mở rộng thì năm 2018 này đã được nhà trường đầu tư thêm 3 bộ cơ bản và 4 bộ mở rộng. Tạo điều kiện cho các thành viên trong CLB được thỏa thích thể hiện sự sáng tạo của mình trong ngành công nghệ lắp ráp và lập trình Robot, giúp các em tự tin hơn khi tham gia các sân chơi Robotacon lớn của Thành Phố.
-Bên cạnh đó, các hoạt động của CLB sẽ đóng vai trò khơi dậy được niềm đam mê và định hướng nghề nghiệp sớm cho các em yêu thích ngành công nghệ hiện đại này.

Facebook Comments