Sinh hoạt phòng nội trú là một hoạt động để tất cả các bạn trong phòng cùng ngồi lại với nhau chia sẻ về những việc mình đã làm được và làm chưa tốt nhằm giúp cho phòng nội trú như một mái ấm nhỏ của các bạn, để Thầy Cô quản phòng hiểu nhiều hơn về việc sinh hoạt của các bạn. Xin giới thiệu hình ảnh của buổi họp phòng của các bạn nữ dễ thương & buổi sinh nhật nhỏ của các bạn lớp 10 …

Facebook Comments